ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝA – Υπενθύμιση της πρόσκλησης για το επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα : ΄΄ Ο μαθητής αναγνώστης: Αναγνωστική κατανόηση και αναγνωστική ανταπόκριση στο σημερινό σχολείο ΄΄ ( με βάση και το Π.Δ. 126/αρ.φ. 211/11-11-2016), Τεχνικές για την ενίσχυση της γλωσσικής παιδείας των μαθητών και της συνέχειας στη γλωσσική διδασκαλία, στο πλαίσιο του Διασχολικού Δικτύου Ομαλής Μετάβασης και Σύνδεσης των δύο βαθμίδων Eκπαίδευσης (Α/θμιας και Δ/θμιας), αρμοδιότητας των Σχ.Συμβούλων, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη και Αθηνάς Ντούλια

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο