Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Οι αναπληρωτές ΕΒΠ που έχουν προσληφθεί οφείλουν να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 έως

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Διδασκαλία ολόκληρου μυθιστορήματος στην τάξη. Υποστηρικτικό υλικό-πρόταση διδασκαλίας από τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Β. Καλοκύρη

Έγγραφα

Περισσότερα

28-09-16 Ενημερωτικές Ημερίδες Σχολικών Συμβούλων-Πρόγραμμα 4,5-10-2016

Την Τρίτη 4/10/2016, καλούνται οι σχολικοί σύμβουλοι του κλάδου των θεολόγων (ΠΕ01) και οι σχολικοί σύμβουλοι του κλάδου των δασκάλων

Περισσότερα

28-09-16 Ημερομηνίες κατατάξης επιτυχόντων στις Αστυνομικές Σχολές

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αναφορικά με τις ημερομηνίες κατάταξης και παρουσίασης των ιδιωτών επιτυχόντων των πανελληνίων εξετάσεων των

Περισσότερα

27-09-16 Διδασκαλία κολύμβησης κατά προτεραιότητα σε μαθητές της Γ τάξης Δημοτικών

Κατά την πρώτη εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης, η εκμάθηση θα γίνει κατά προτεραιότητα στους μαθητές της Γ΄ Τάξης Δημοτικού.

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο