ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ & ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Προώθηση ενημέρωσης για την εκδήλωση «Η ρητορική τέχνη διδάσκεται…» (Πέμπτη 21-4-2016, ώρα 7.30 μμ, εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον»)

Έγγραφο