ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Υπόμνημα της Σχολικής Συμβούλου, με Προτάσεις και Επισημάνσεις για τα ΕΠΑΛ, με εστίαση στα φιλολογικά μαθήματα, προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Έγγραφο