ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΨΑΣΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ- Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής σε σεμινάριο επιμόρφωσης για εργαλεία ΤΠΕ και την χρήση τους στην διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στο πλαίσιο του Peer Learning

Έγγραφο