ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Ενημέρωση των συναδέλφων για Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης, καθώς και για την Πανελλήνια Εκπαιδευτική Δράση με τη δημιουργία εκπαιδευτικού video για την ιστορία και τη λειτουργία αρχαίων θεάτρων

Έγγραφα