« Συγκρότηση, ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης, των Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας της παρ. αα του άρθρου 46 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164-τ.Α΄/4-12-15), για την επιλογή Διευθυντών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης και ορισμός εκλογικών κέντρων»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Δ-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦiΣΑΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Περισσότερα

ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- Διδακτική αξιοποίηση επιστημονικών παιδαγωγικών ανακοινώσεων- Έρευνα Δράσης – Προσεχείς συναντήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 – Σεμινάρια

Έγγραφο

Περισσότερα

Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ. Περικλειδάκης Γεώργιος & ΣΣ Πληροφορικής Πανσεληνάς Γεώργιος – Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Δημοτικό

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο  

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο