Αναστολή προσλήψεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Μετά την ρητή επισήμανση της Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων -Ε.Υ.Ε. για την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών προκειμένου για την πρόσληψη των ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ότι αφορά τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΕΕΠ), διακόπτονται οι περαιτέρω διαδικασίες πρόσληψης ή τοποθέτησης του προσωπικού αυτού μέχρι την συγκρότηση των συμβουλίων.
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο