«Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση είκοσι (20) υπαλλήλων σε Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περ/κών Δ/νσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) στο Ν. Αττικής (πλην Μεγάρων & Ελευσίνας)» και «Ανακοίνωση

7ΛΕ24691Ω3-ΗΧΞ

ΩΙΜΣ4691Ω3-ΤΔ8