«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης»

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι αιτήσεις απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και κατατίθενται από Τρίτη 24-11-2015 έως και Πέμπτη 26-11-2015 στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη συγκέντρωσή τους, τον έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων (άρθρο 42 παρ. 2 και 3 του ν.4342/2015 ( Α΄143 ), και την αποστολή τους (μαζί με τα βιογραφικά των υποψηφίων) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου 2015 .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο