ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- Σεμινάριο «Ο αναστοχασμός του εκπαιδευτικού σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας»- Συγκεντρώσεις στο 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου-Συγκέντρωση για τη Διδακτική της Γεωγραφίας στις 19/11/2015 -Επικαιροποίηση ομάδων

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο