ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Ανακοινοποίηση- Υπενθύμιση προς τους συναδέλφους για συμμετοχή σε επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση των θεματικών αξόνων των Βιωματικών Δράσεων Γ΄ τάξης Γυμνασίου: «Σχολικός Επαγγελματικός Π

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ- Ανακοινοποίηση -Πρόσκληση προς τους συναδέλφους για συμμετοχή σε επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση των θεματικών αξόνων των Βιωματικών Δράσεων Γ΄ τάξης Γυμνασίο: «Σχολικός Επαγγελματικός Προ

Έγγραφο

Περισσότερα

ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΟΚΥΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Ενδοσχολικές επισκέψεις στο 13ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και ενδοσχολικά Σεμινάρια α) για Βιωματικές Δράσεις και β) για Φιλολόγους

Έγγραφο

Περισσότερα