ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- Υπενθύμιση Πρόσκλησης για το επιμορφωτικό Σεμινάριο – Βιωματικό Εργαστήριο καλών πρακτικών για τις Βιωματικές Δράσεις Γ΄ τάξης Γυμνασίου , με εστίαση στο θεματικό άξονα «Τοπική Ιστορία» προς τους συν

Έγγραφο