ΣΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ & ΣΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ ΝΤΟΥΛΙΑ- Πρόσκληση των συναδέλφων σε επιμορφωτικό Σεμινάριο- Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη: Επαγγελματική ανάπτυξη και αυτοβελτίωση των εκπαιδευτικών μέ

Έγγραφο και δήλωση συμμετοχής