ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

το με Α.Π. 16550/28.5.2015 έγγραφο του Τμήματος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών της Δ/νσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παρ. Υπηρ. Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης με θέμα: «Προγράμματα χορήγησης νοσηλευτικών ειδικοτήτων εκπαιδευτικού έτους 2015-2016 »

ΕΓΓΡΑΦΟ 16550

Μετάβαση στο περιεχόμενο