ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Διαβάστε την επιστολή

Περισσότερα

«Διατάξεις νομοσχεδίου “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις” περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε αργία και περί επιβολής της ποινής της οριστικής παύσης»

ΑΡΧΙΚΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο