«Πρόσληψη αναπληρωτή πλήρους ωραρίου για τη θέση του νηπιαγωγού στον κύκλο προσχολικής αγωγής του Αγγλόφωνου τμήματος στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης»

«Πρόσληψη αναπληρωτή πλήρους ωραρίου για τη θέση του νηπιαγωγού στον κύκλο προσχολικής αγωγής του Αγγλόφωνου τμήματος στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ.πρωτ.2901Σ/16771/Ζ1 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ.πρωτ.2901Σ/16771/Ζ1 ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΑ

Περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (M.E.A.E.E.) και επιλογής μελών στις Επιτροπές Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (E.A.E.E.) της Αρχής Διασφάλ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξης στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (M.E.A.E.E.) και επιλογής

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) για την δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (M.E.A.E.E.) και την επιλογή μελών των Επιτροπών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) για την δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης

Περισσότερα

«Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Συνεργασία Υπ. Παιδείας & Υπ. Προστασίας του Πολίτη»

«Πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της χώρας για την Ασφαλή Πλοήγηση

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο