«Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».

«Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων

Περισσότερα

Παράταση έως 30-06-2014 της ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ…

Παράταση έως 30-06-2014 της ισχύος πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ… ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Περισσότερα

«Β’ Φάση Πρόσληψης Αναπληρωτών Πλήρους Ωραρίου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικών αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και διδασκαλίας ξένης ή μητρικής γλώσσας, εκτός της Ελληνικής, του Σχολειού Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, για το σχολικό έ

«Β’ Φάση Πρόσληψης Αναπληρωτών Πλήρους Ωραρίου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικών αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και διδασκαλίας ξένης ή

Περισσότερα

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ

Περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ Γ’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ Γ’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περισσότερα

Προσωρινοί Πίνακες Υποψήφιων Αναπληρωτών-Ωρομισθίων ΕΕΠ-ΕΒΠ για ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ 2014-15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Ενστάσεις υποβάλλονται κατά των Προσωρινών Αξιολογικών Πινάκων Πινάκων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., από την Δευτέρα 22/09/2014 έως και την Τρίτη

Περισσότερα

«Πλήρωση θέσεων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικών αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και διδασκαλίας ξένης ή μητρικής γλώσσας, εκτός της Ελληνικής, του Σχολειού Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, για το σχολικό έτος 2014-15»

«Πλήρωση θέσεων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικών αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και διδασκαλίας ξένης ή μητρικής γλώσσας, εκτός της

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο