2η τροποποίηση της με αριθμ. 2590/01-04-2014 Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα: «Ανακατανομή Σχολικών Μονάδων Επιστημονικής ευθύνης Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακή

2η τροποποίηση της με αριθμ. 2590/01-04-2014 Απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης με θέμα: «Ανακατανομή Σχολικών Μονάδων Επιστημονικής ευθύνης  Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 3470/22-05-2014 Απόφαση μας.

Διαβάστε την 2η τροποποίηση

Διαβάστε την 1η τροποποίηση

Διαβάστε την αρχική Απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο