ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2014 ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΜΑΙΟΣ 2014 ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ