ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤ ΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Π.Π.Σ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤ ΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Π.Π.Σ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο