Εγκύκλιος συμπληρωματικών διορισμών κλάδου ΠΕ12.08 από τον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008

Συμπληρωματική πρόσκληση υποψήφιου εκπ/κού από τον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (αριθμ. 5Π/2008 Προκήρυξη) (ποσοστό 60%), κλάδου/ειδικότητας ΠΕ12.08

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤ ΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Π.Π.Σ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Π.Σ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤ ΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Π.Π.Σ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού

Περισσότερα

Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση

Διευκρινίσεις επί τροποποιήσεων, ανακλήσεων και υποχρεωτικών μετατάξεων, που πραγματοποιούνται με τις αριθ. 14509/Δ1/3-2-2014 και 14511/Δ1/3-2-2014 υπουργικές αποφάσεις Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο