Απόσπαση εκπαιδευτικών σε Ι.Ε.Κ. εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης

Απόσπαση εκπαιδευτικών σε  Ι.Ε.Κ. εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης. Διαβάστε την ανακοίνωση

Περισσότερα

Πρόσκληση στην εκδήλωση για την παράδοση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης των εκπαιδευτικών Μουσειοσκευών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Πρόσκληση στην εκδήλωση για την παράδοση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης των εκπαιδευτικών Μουσειοσκευών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Διαβάστε

Περισσότερα