«Συγκρότηση επιτροπών συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2013»

«Συγκρότηση επιτροπών συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2013» ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο