«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε.& Δ.Ε ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΦΩΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Π.Ε.& Δ.Ε ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο