Α’ ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΕΠ

Σύμφωνα με την 2583E/139306/Ζ1/30-9-2013 Απόφαση Υπουργού Παιδείας με την οποία κυρώθηκαν οι Πίνακες Α και Β με τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την πλήρωση θέσεων στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης, καλούνται οι παρακάτω εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στο Σχολείο (Σαββαθιανών και Νιώτη 8 , Ηράκλειο. Τηλ. 2810 301780) αύριο 2/10/13, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία. Λόγω της άμεσης ανάγκης λειτουργίας του ΣΕΠ, μπορεί να παραταθεί η ανάληψη υπηρεσίας το αργότερο μέχρι τη Πέμπτη 3/10/2013 το πρωί, ώρα 8,30 και μόνο για σοβαρούς λόγους. Σε περίπτωση που κάποιος από τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται παρακάτω δεν επιθυμούν τη θέση για την οποία καλείται θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην ΠΔΕ Κρήτης, στο Φαξ 2810 302 444, προκειμένου να κληθεί ο επόμενος υποψήφιος από τον Αξιολογικό πίνακα εκπαιδευτικών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο