«Στελέχωση του νεοσυσταθέντος αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κρήτης»

«Στελέχωση του νεοσυσταθέντος αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Κρήτης» ΑΠΟΦΑΣΗ

Περισσότερα

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Περισσότερα

«ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Φ 32/6645 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ, ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Φ 32/6645 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΑΣ, ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΕΚΠ/ΚΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ

Περισσότερα

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) Θεσσαλίας»

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών ή κενούμενων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων

Περισσότερα

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Υπευθύνου στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Τρικάλων»

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Υπευθύνου στοΚέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Τρικάλων» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο