Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π.Ε. ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π.Ε. ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΣΕΠ) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο