Πρόσκληση εκπαιδευτικών Αγγλικής Δημοτικών Σχολείων σε επιστημονική / παιδαγωγική συνάντηση

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Αγγλικής Δημοτικών Σχολείων σε επιστημονική / παιδαγωγική συνάντηση. Διαβάστε την ανακοίνωση

Περισσότερα

Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διαβάστε την ανακοίνωση Υπόδειγμα Αίτησης

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο