Σεμινάρια Pestalozzi 2013» Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τα εξής σεμινάρια: 1. NORWAY, Drammen

Θέμα: «Σεμινάρια Pestalozzi 2013» Σας πληροφορούμε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει προκηρύξει τα εξής σεμινάρια: 1.NORWAY, Drammen ΘΕΜΑ: “Evaluation of Intercultural Competence” Κωδικός: CoE 2013 0909-0913 Norway Ημερομηνία διεξαγωγής : 09/09/2013 – 13/09/2013

1.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_PESTALOZZI

2.AΤΟΜΙΚΟ _ΔΕΛΤΙΟ

3.ΑΙΤΗΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.APPLICATION_FORM)2013

Μετάβαση στο περιεχόμενο