Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2013 και γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής

Πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων 2013 και γενικότερος προγραμματισμός για τις διαδικασίες εισαγωγής.

Δελτίο Τύπου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013