Επικύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Αναπληρωτών Προϊσταμένων για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης

Επικύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Αναπληρωτών Προϊσταμένων για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης Επικύρωση αξιολογικών πινάκων επιλογής Αναπληρωτών Προϊσταμένων για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης

Περισσότερα

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης

Περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΑΥΣΤΡΙΑΣ, ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΤΣΕΧΙΑΣ

Κύρωση Τελικών Αξιολογικών Πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό λοιπών χωρών εκτός Αιγύπτου, Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας, Τσεχίας ΤΕΛΙΚΟΣ

Περισσότερα

Κοινοποίηση Πίνακα Αξιολογικών Μονάδων των υποψήφιων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης

Κοινοποίηση Πίνακα Αξιολογικών Μονάδων των υποψήφιων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης Πίνακας Αξιολογικών Μονάδων υποψήφιων Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κρήτης

Περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, έχει την έδρα της στο Ηράκλειο,  και είναι αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περισσότερα

Χαιρετισμός Περιφερειακού Διευθυντή

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι και συνεργάτες Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων μου ως Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης  θα ήθελα να

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο