Σχολικές Μετακινήσεις

Λήψη Ενημερωτικού.
Λήψη Ενημερωτικού για Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις
ΦΕΚ Μετακινήσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΦΕΚ Μετακινήσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ERASMUS+

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS

2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (KA1)

3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ (KA2)

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ERASMUS

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ERASMUS

6. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

7. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS

 

ΕΝΤΥΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

2. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

5. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο