Οργανόγραμμα

 

 • Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
  Περιφερειακός Διευθυντής: Γεώργιος Τερζάκης
  • Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
   Διευθύντρια: Γαρεφαλάκη Μαρία
   • Τμήμα Α’ Διοικητικών Υποθέσεων
    Προϊσταμένη: Ανδρεαδάκη Βάλια
   • Τμήμα Β’ Οικονομικών Υποθέσεων
    Προϊστάμενος: Σταυρακάκης Εμμανουήλ
  • Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ/σης
   Προϊστάμενος: Περικλειδάκης Γεώργιος
   Αναπληρώτρια: Κασσωτάκη – Ψαρουδάκη Πόπη
   • Σχολικοί Σύμβουλοι Π/βάθμιας Εκπαίδευσης
  • Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης
   Αναπληρωτής του Προϊσταμένου του Τμήματος: Κανέλλος Ιωάννης
   • Σχολικοί Σύμβουλοι Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης
  • Υπηρεσιακά συμβούλια
   • Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Π/βάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.)
   • Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)
   • Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
   • Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δι.Π.)
  • Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
   • Διευθύνσεις Π/βάθμιας Εκπαίδευσης
    • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
    • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου
    • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου
    • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων
   • Διευθύνσεις Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης
  • Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
  • Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)
  • Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης & Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)
  • Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)
  • Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας
  • Πειραματικά Σχολεία