Οργανόγραμμα

[ Εδώ θα μπει το οργανόγραμμα της υπηρεσίας ]

  • Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
    Περιφερειακός Διευθυντής: Γεώργιος Τερζάκης