Οργανόγραμμα

 

 • Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
  Περιφερειακός Διευθυντής: Γεώργιος Τερζάκης

  • Αυτοτελής Διεύθυνση Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
   Διευθύντρια: Ανδρεαδάκη Βασιλεία

   • Τμήμα Α΄ Διοικητικών Υποθέσεων
    Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Λαμπρίδου Αικατερίνη

   • Τμήμα Β΄ Οικονομικών Υποθέσεων
    Προϊστάμενος: Σταυρακάκης Εμμανουήλ

   • Τμήμα Γ΄ Προσωπικού
    Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Μακράκη Πόπη

    • Υπηρεσιακά συμβούλια

     • Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.)

     • Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)

     • Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

     • Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)

   • Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
    Προϊστάμενος: Τζαγκαράκης Ελευθέριος

   • Τμήμα Ε΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
    Προϊστάμενος: Περικλειδάκης Γεώργιος Αναπληρώτρια: Κασσωτάκη – Ψαρουδάκη Πόπη

    • Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

   • Τμήμα Στ΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
    Προϊστάμενος: Κανέλλος Ιωάννης

    • Σχολικοί Σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

   • Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
    Προϊσταμένη: Θεοδωσάκη Πόπη

  • Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

   • Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

    • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

    • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

    • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

    • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

   • Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

    • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

    • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

    • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

    • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

  • Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)

  • Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)

  • Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ)

  • Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

  • Πειραματικά Σχολεία