Β. Καλοκύρη – Υποστηρικτικό υλικό και επισημάνσεις για τη διδασκαλία και αξιολόγηση των Αρχαίων Ελληνικών, της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και της Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο, σχολ. έτος 2018-19. Σημειώσεις για την περίληψη στη Νέα Ελληνική Γλώσσα στο πλαίσιο του νέου τρόπου αξιολόγησης.

Περισσότερα

Ι. Ραμουτσάκη – Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας προς τους/τις φιλολόγους των σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητας (Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ) Ηρακλείου και Λασιθίου από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη

Περισσότερα