ΣΕΕ ΠΕ02 Β. Καλοκύρη: Γ΄ ΓΕΛ, σχολ. έτος 2019-20. Το πλαίσιο για οργάνωση της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων με βάση τα νέα δεδομένα: Προγράμματα Σπουδών, Ωρολόγιο Πρόγραμμα, Ύλη ανά μάθημα, τρόπος εξέτασης μαθημάτων. Α΄, Β΄ ΓΕΛ: Τρόπος εξέτασης μαθημάτων, Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Διαμόρφωση «φακέλου οργάνωσης ανά μάθημα».

Περισσότερα

Σ. Μαρτίνου εκ μέρους της Ομάδας για τον Ερωτόκριτο(Βρετουδάκη, Καλοκύρη, Μαρτίνου, Φιλιππάκη)και της Οργανωτικής Συντονίστριας(Βιδάκη): Προτάσεις διδακτικής-εκπαιδευτικής αξιοποίησης του λογοτεχνικού έργου «Ερωτόκριτος» του Β. Κορνάρου, στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση, κατά το σχολικό έτος 2019-20, στο πλαίσιο του έτους-αφιερώματος

Περισσότερα

Αμαλία Φιλιππάκη – Αθηνά Γκινούδη: Οργάνωση και Υλοποίηση Βιωματικών Δράσεων Μαθητών για το Περιβάλλον

Τέσσερις βιωματικές δράσεις στους τέσσερις νομούς της Κρήτης τις οποίες διοργάνωσαν, η ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία Αμαλία Φιλιππάκη και

Περισσότερα