«Οι μαθητές ξετυλίγουν το νήμα του πολιτισμού από την Κρήτη στην Ευρώπη»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Οι μαθητές ξετυλίγουν το νήμα του πολιτισμού από την Κρήτη στην Ευρώπη» Οι μαθητές του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας

Περισσότερα

Συμπληρωματική προκήρυξη μίας (1) θέσης Νηπιαγωγού του Αγγλόφωνου Τμήματος Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας

Οδηγίες για την ορθή υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της με αριθμ. 227951/Η2/27-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΗΔ44653ΠΣ-769) προκήρυξης της ΔΙΠΟΔΕ του

Περισσότερα

Γ’ Φάση πρόσληψης αναπληρωτών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2017-18

Πρόσληψη Αναπληρωτών Πλήρους και Μειωμένου Ωραρίου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικών αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. & Δ.Ε. και διδασκαλίας ξένης ή

Περισσότερα