ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ KEEP ON ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ, ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το παρακάτω συνημμένο Ενημερωτικό Δελτίο για την τελική, διεθνή Διάσκεψη του προγράμματος KEEP ON που έγινε στη

Περισσότερα

Τριήμερο προβολής και ενημέρωσης για τα προγράμματα ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών της ΠΔΕ Κρήτης

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων προβολής και ενημέρωσης για τα προγράμματα ευρωπαϊκών και

Περισσότερα

ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ KEEP-ON / MULTIPLIER EVENT OF KEEP-ON PROJECT

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης οργανώνει τριήμερο εκδηλώσεων προβολής και ενημέρωσης για τα προγράμματα ευρωπαϊκών συνεργασιών, από

Περισσότερα

Tριήμερο εκδηλώσεων προβολής και ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα ΠΔΕ Κρήτης, 20 – 22 Σεπτεμβρίου 2018

Προγράμματα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Συνεργασιών ΠΔΕ Κρήτης – Τριήμερο Προβολής και Ενημέρωσης European and International Programs Forum – Dissemination and

Περισσότερα

Βεβαιώσεις συμμετοχής στο διεθνές συνέδριο Visi-Teaching Premiere

Εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις συμμετοχής του συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή και θέμα «Visi-Teaching Premiere» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πολλαπλασιαστικής δράσης του

Περισσότερα

«Visual Teaching and Digital Storytelling as an Educational Tool»

Σας προσκαλούμε στο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή και θέμα: «Visi-Teaching Premiere» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο πολλαπλασιαστικής δράσης του ευρωπαϊκού

Περισσότερα

«Visual Teaching and Digital Storytelling as an Educational Tool»

Σας προσκαλούμε στο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή και θέμα: «Visi-Teaching Premiere» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο πολλαπλασιαστικής δράσης του ευρωπαϊκού

Περισσότερα