Το πρόγραμμα Keep-On στην πρώτη ημέρα του τριημέρου εκδηλώσεων προβολής και ενημέρωσης για τα προγράμματα ευρωπαϊκών συνεργασιών.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης οργανώνει τριήμερο εκδηλώσεων προβολής και ενημέρωσης για τα προγράμματα ευρωπαϊκών συνεργασιών, από

Περισσότερα

Tριήμερο εκδηλώσεων προβολής και ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα ΠΔΕ Κρήτης, 20 – 22 Σεπτεμβρίου 2018

Προγράμματα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Συνεργασιών ΠΔΕ Κρήτης – Τριήμερο Προβολής και Ενημέρωσης European and International Programs Forum – Dissemination and

Περισσότερα

Βεβαιώσεις συμμετοχής στο διεθνές συνέδριο Visi-Teaching Premiere

Εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις συμμετοχής του συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή και θέμα «Visi-Teaching Premiere» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πολλαπλασιαστικής δράσης του

Περισσότερα

«Visual Teaching and Digital Storytelling as an Educational Tool»

Σας προσκαλούμε στο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή και θέμα: «Visi-Teaching Premiere» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο πολλαπλασιαστικής δράσης του ευρωπαϊκού

Περισσότερα

«Visual Teaching and Digital Storytelling as an Educational Tool»

Σας προσκαλούμε στο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή και θέμα: «Visi-Teaching Premiere» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο πολλαπλασιαστικής δράσης του ευρωπαϊκού

Περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ERASMUS+ ΚΑ201

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης προτίθεται να συμμετάσχει ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ Δράση ΚΑ201 «Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη

Περισσότερα

Πρόγραμμα KEEP-ON: Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Το σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από 12 έως 16 Φεβρουαρίου 2018. Αυτή

Περισσότερα

Πρόγραμμα KEEP-ON: Πιλοτική εκπαίδευση ομάδας εκπαιδευτικών

Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών 12-16 Φεβρουαρίου 2018 Ηράκλειο Κρήτης Πιλοτική εκπαίδευση ομάδας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Περισσότερα