Βεβαιώσεις συμμετοχής στο διεθνές συνέδριο Visi-Teaching Premiere

Εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις συμμετοχής του συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή και θέμα «Visi-Teaching Premiere» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο πολλαπλασιαστικής δράσης του

Περισσότερα

«Visual Teaching and Digital Storytelling as an Educational Tool»

Σας προσκαλούμε στο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή και θέμα: «Visi-Teaching Premiere» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο πολλαπλασιαστικής δράσης του ευρωπαϊκού

Περισσότερα

«Visual Teaching and Digital Storytelling as an Educational Tool»

Σας προσκαλούμε στο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή και θέμα: «Visi-Teaching Premiere» που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο πολλαπλασιαστικής δράσης του ευρωπαϊκού

Περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ERASMUS+ ΚΑ201

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης προτίθεται να συμμετάσχει ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ Δράση ΚΑ201 «Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη

Περισσότερα

Πρόγραμμα KEEP-ON: Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Το σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από 12 έως 16 Φεβρουαρίου 2018. Αυτή

Περισσότερα

Πρόγραμμα KEEP-ON: Πιλοτική εκπαίδευση ομάδας εκπαιδευτικών

Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών 12-16 Φεβρουαρίου 2018 Ηράκλειο Κρήτης Πιλοτική εκπαίδευση ομάδας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Περισσότερα

Πρόγραμμα KEEP-ON: Επισκέψεις στο πλαίσιο του σεμιναρίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Σεμινάριο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών 12-16 Φεβρουαρίου 2018 Ηράκλειο Κρήτης Επίσκεψη στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου όπου

Περισσότερα