«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης»

Περισσότερα

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εκλογών 2ας Νοεμβρίου 2016 για το Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Π/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) Κρήτης

Oι υποψήφιοι μπορούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα  της εκλογής, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 7-11-2016, να ασκήσουν

Περισσότερα

Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων εκλογών 2ας Νοεμβρίου 2016 για το Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ/θμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) Κρήτης

Oι υποψήφιοι μπορούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα  της εκλογής, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 7-11-2016, να ασκήσουν

Περισσότερα

Ανασυγκροτήσεις ΠΥΣΠΕ Κρήτης

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΧΑΝΙΩΝ 2-2-2016 6ΛΙ84653ΠΣ-49Ρ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2-2-2016 7Ε8Τ4653ΠΣ-ΦΔΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2-2-2016 ΩΞΖΡ4653ΠΣ-ΣΨΥ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2-2-2016 ΨΕΔΣ4653ΠΣ-ΕΣΙ

Περισσότερα

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης»

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Οι αιτήσεις απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και κατατίθενται από Τρίτη 24-11-2015 έως και Πέμπτη 26-11-2015 στις οικείες

Περισσότερα

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κρήτης»

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Οι αιτήσεις απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και κατατίθενται από Τρίτη 24-11-2015 έως και Πέμπτη 26-11-2015 στις

Περισσότερα