ΣΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Επιμορφωτικής διασχολικής ημερίδας με θέμα «το Σχέδιο Μαθήματος κατά τη διδακτική διαδικασία και πράξη της Μουσικής» »

ΣΣ Ε.Α.Ε. ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Ημερίδα Εκπ/κών Παράλληλης Στήριξης-Τμημάτων Ένταξης-Προσωπικού ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ Ν. Ηρακλείου »

ΣΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ – Ευχές για το νέο σχολικό έτος – Προγραμματισμός επισκέψεων Σχ. Συμβούλου στα Δημοτικά σχολεία της περιφέρειας – Ώρες επικοινωνίας και γραφείου »

ΣΣ Ε.Α.Ε. ΤΡΙΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Ημερίδα Εκπ/κών Παράλληλης Στήριξης-Τμημάτων Ένταξης-Προσωπικού ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ Ν. Λασιθίου »

ΣΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ – Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: Θρησκευτικός γραμματισμός και Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Ε΄- Στ΄ τάξης Δημοτικού με έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στην επικοινωνιακή – βιωματική διδασκαλία »

ΣΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ – Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: Θρησκευτικός γραμματισμός και Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών Γ΄- Δ΄τάξης Δημοτικού με έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και στην επικοινωνιακή – βιωματική διδασκαλία »