ΣΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΧΑΡΑ – 1η Παιδαγωγική & Επιστημονική Συνάντηση με Διευθυντές και Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Χανίων »

ΣΣ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΜΠΑΓΙΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ – Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: Μετασχηματίζοντας το σχολείο σε δημοκρατική κοινότητα: Θεωρητικά ερείσματα και καλές πρακτικές »