ΣΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ- Παρουσίαση πειραμάτων Χημείας και Βιολογίας στο 2ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου – Φαινομενογραφία – θέματα Φιλοσοφίας και Ιστορίας της Βιολογίας »

ΣΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΣΑΓΚΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ- Βιωματικό εργαστήριο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και το Cyberbullying για μαθητές και μαθήτριες του ΓΕ.Λ. Βιάννου »