ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΠΕ28-ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΕ01-ΕΒΠ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19 – ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

27-11-18 Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. Παράταση προθεσμίας για εγγραφή υποψηφίων αναπληρωτών στο ΟΠΣΥΔ

Σε συνέχεια του από 13/11/2018 Δελτίου Τύπου, παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 η προθεσμία εγγραφής στο ΟΠΣΥΔ όλων

Περισσότερα