Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Πρόεδρος Αποστολάκης Δημήτριος

Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

2810529300 2810372644
Αντιπρόεδρος Γιγουρτάκης Νικόλαος

Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

2841340470 2841027228
Μέλος Τριπολιτάκης Κωνσταντίνος

Σχολικός Σύμβουλος 16ης
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

2810246400 2810283239

Τακτικά αιρετά μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μέλος Βόκα Ελένη

ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30, του
ΚΕΔΔΥ Χανίων

2821054390 2821043331
Μέλος Θαλασσινάκης Κωνσταντίνος

ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23, του 3ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

2810282028 2810282028

Εκπρόσωπος Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μέλος Ντόβα Βασιλική

2831026710

2831026710

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Πρόεδρος Κοντογιάννης Ευστάθιος

Δ/ντής Π/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης

2831051791 2831027453
Αντιπρόεδρος Ταξάκης Ανδρέας

Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνης

 2831036254 2831057464
Μέλος Μιχαήλ Μιχαλάκης

ΕΕΠ κλάδου
ΠΕ30, του ΚΕΔΔΥ Ηρακλείου

2810215033 2810360230
Μέλος Στυλιανουδάκη Μαρία

ΕΕΠ κλάδου ΠΕ29, του ΕΕΕΕΚ Χανίων

2821055587 2821044022
Μέλος Κουμπουζής Σταύρος

ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23, του ΕΕΕΕΚ Χανίων

Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Γραμματέας Κρουσταλίδου Χρυσάνθη 2810302450 2810302447
Αναπληρωτής Κοτσιμπός Γεώργιος 2810347289 2810302447

 

Η θητεία των ανωτέρω λήγει στις 31-12-2016.

 

(Σύμφωνα με απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αριθμ.πρωτ.: Φ.30/1256/03-02-2016 με ΑΔΑ: 616Θ4653ΠΣ-ΕΙ9 )

Σχετικά έγγραφα

  • pdf ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2003 ΦΕΚ 1/3-1-03
    Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.
    File size: 111 KB