Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Πρόεδρος Μαρκαντές Ιωάννης
Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου
2831036254
Αντιπρόεδρος Μακράκης Εμμανουήλ
Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου
2841340400 2841027228
Μέλος Γιγουρτάκη Μαρία
Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ΠΕΚΕΣ
2810246400
2810246860
2810246878

Τακτικά αιρετά μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μέλος Καρτσωνάκη Γεωργία

ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25, του
1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Χανίων

2821054390 2821043331
Μέλος Μαυράκη Ζαχαρένια
ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23, του ΚΕΣΥ Χανίων

Εκπρόσωπος Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μέλος Λάσκαρη Μαλαματένια,
ΕΒΠ του ΕΕΕΕΚ Σητείας

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Πρόεδρος Αϊβαλιώτης Ευστάθιος
Δ/ντής Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου
2841340470
Αντιπρόεδρος Μηλιαράκης Εμμανουήλ
Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Χανίων
Μέλος Μιχαήλ Μιχαλάκης
ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30,
του ΚΕΣΥ Ηρακλείου
2810215033 2810360230
Μέλος Νικολαΐδου Ξανθίππη
ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23, του ΕΕΕΕΚ Ρεθύμνου
Μέλος Σφακιανάκη Μαρία
ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30, του 3ου Ειδικού
Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Γραμματέας Δολαψάκη Βασιλική 2810347294 2810302447
Αναπληρωτής Ματθαίου Θεονύμφη 2810302449 2810302447

 

Η θητεία των ανωτέρω λήγει 31/12/2020.

 

(Σύμφωνα με απόφαση της Π.Δ.Ε. Κρήτης με αριθμ.πρωτ.: 86/08-01-2019  με ΑΔΑ: 69ΖΧ4653ΠΣ-ΚΣ5)

Σχετικά έγγραφα

  • pdf ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2003 ΦΕΚ 1/3-1-03
    Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών.
    File size: 111 KB
  • pdf Συγκρότηση ΠΥΣΕΕΠ
    File size: 546 KB