Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Ανδρεαδάκη Βασιλεία 2810302448 2810302447

Αναπληρώτρια πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Ραπτάκη Μαρία

Εισηγήτρια

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μακράκη Καλλιόπη 2810302443 2810302447

Αναπληρώτρια Εισηγήτρια

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Ματθαίου Θεονύμφη 2810302449 2810302447

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μέλος Μπαμπασάκη – Καούρη Στρατούλα
Μέλος Βιδάκης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μέλος Σερπετσιδάκη Χριστίνα
Μέλος Φακουκάκης Μανώλης

Αιρετοί Εκπρόσωποι

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μέλος Γιανναδάκη Ελισσάβετ
Μέλος Περράκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικοί Αιρετοί Εκπρόσωποι

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μέλος Πιπεράκη Χρυσούλα
Μέλος Αθανασόπουλος Αθανάσιος

Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Γραμματέας Μακράκη Καλλιόπη 2810302443 2810302447
Αναπληρώτρια Ματθαίου Θεονύμφη 2810302449 2810302447

 

Σχετικές αποφάσεις ΥΠΠΕΘ