Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.

Πρόεδρος

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Γαρεφαλάκη Μαρία 2810302448 2810302447

Αναπληρωτής εισηγητής

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Τζαγκαράκης Λευτέρης 2810347294 2810302447

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μέλος Ραπτάκη Μαρία
Μέλος Βιδάκης Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μέλος Αμανάκη Μαρία
Μέλος Κριτσωτάκης Μαρίνος

Αιρετοί Εκπρόσωποι

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μέλος Χρονάκη Δέσποινα
Μέλος Γιανναδάκη Ελισάβετ

Αναπληρωματικοί Αιρετοί Εκπρόσωποι

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Μέλος Περράκης Εμμανουήλ
Μέλος Ρεμπελάκης Κωνσταντίνος

Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ
Γραμματέας Βασιλειάδη Αργυρώ 2810347290 2810301103
Αναπληρωτής Τζαγκαράκης Λευτέρης 2810347294 2810302447