Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Πρόεδρος Γεώργιος Τερζάκης 2810302440 2810302444 dntis@kritis.pde.sch.gr
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Περικλειδάκης 2810302456 2810302454 ss-a-thmias@kritis.pde.sch.gr
Μέλος Εμμανουήλ Μπαρμπεράκης  2841340400 2841027226 mail@dipe.las.sch.gr

Αιρετά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Αιρετοί Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Δημήτριος Δερμιτζάκης 6989980830 dermisdimitris@yahoo.gr
Αιρετοί Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Νικόλαος Ζαμπουλάκης 6946288552 zabnikos@gmail.com

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Πρόεδρος Ευστάθιος Κοντογιάννης 2831051791 2831027747 mail@dipe.reth.sch.gr
Αντιπρόεδρος Νίκη Δεληκανάκη 2810246407  2810283239 ndelikanaki@gmail.com
Μέλος Βαλατίδης Ευρυβιάδης 2810529300  2810372644 mail@dipe.ira.sch.gr
Αιρετοί Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Άννα Στουμπίδη 6948462847 stoumbanna@yahoo.gr
Αιρετοί Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Άρης Τσίτσος  

Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Γραμματέας Καλλιόπη Μακράκη 2810302450 2810302447 avathmia@kritis.pde.sch.gr
Αναπληρωτής Δημήτριος Βλαχοδήμος 2810302445 2810301103 mail@kritis.pde.sch.gr

 

Στην περίπτωση που το άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ 1/2003 αντί των προαναφερόμενων αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν σ’ αυτό οι εξής εκπρόσωποι:

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος:

Τακτικά Μέλη: α) Κουρουτός Μιχαήλ, β) Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη Αταλάντη

Αναπληρωματικά Μέλη: α) Τομαζινάκης Αριστόκριτος, β) Σβουράκης Παναγιώτης

 

Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων:

Τακτικά Μέλη: α) Κοπιδάκης Νικόλαος, β) Μαυροματάκης Αντώνιος

Αναπληρωματικά Μέλη: α) Παττακού Βασιλική, β) Καράμαλης Δημήτριος

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ με αριθμ.πρωτ.: Φ.350/55/72238/Ε3/08-05-2015 με ΑΔΑ: 6ΨΝΞ465ΦΘ3-Δ2Π