Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Πρόεδρος Γεώργιος Τερζάκης 2810302440 2810302444 dntis@kritis.pde.sch.gr
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Περικλειδάκης 2810302456 2810302454 ss-a-thmias@kritis.pde.sch.gr
Μέλος Εμμανουήλ Μηλιαράκης  2821047304 2841047301 mail@dipe.chan.sch.gr

Αιρετά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Αιρετοί Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Δημήτριος Δερμιτζάκης 6989980830 dermisdimitris@yahoo.gr
Αιρετοί Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Νεκτάριος Πετράκης 6942200423 nekpetr@yahoo.gr

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Πρόεδρος Ευστάθιος Κοντογιάννης 2831051791 2831027747 mail@dipe.reth.sch.gr
Αντιπρόεδρος Πόπη Κασσωτάκη-Ψαρουδάκη
Μέλος Δημήτριος Αποστολάκης 2810529300 mail@dipe.ira.sch.gr
Αιρετοί Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Άννα Στουμπίδη 6948462847 stoumbanna@yahoo.gr
Αιρετοί Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Ιωάννης Μαρινάτος 6947334741 jonmarinatos@gmail.com

Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Γραμματέας Καλλιόπη Μακράκη 2810302450 2810302447 avathmia@kritis.pde.sch.gr
Αναπληρωτής Δημήτριος Βλαχοδήμος 2810302445 2810301103 mail@kritis.pde.sch.gr

 

Στην περίπτωση που το άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ 1/2003 αντί των προαναφερόμενων αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών μετέχουν σ’ αυτό οι εξής εκπρόσωποι:

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος:

Τακτικά Μέλη:

α) Κουρουτός Μιχαήλ,

β) Μιχελογιαννάκη-Καραβελάκη Αταλάντη

Αναπληρωματικά Μέλη:

α) Ανδρουλιδάκης Αλέξανδρος,

β) Τομαζινάκης Αριστόκριτος

 

Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων:

Τακτικά Μέλη:

α) Κοπιδάκης Γιάννης,

β) Αργουδέλης Ζαννής

Αναπληρωματικά Μέλη:

α) Κυραϊλίδης Χαράλαμπος,

β) Μαυροματάκη Αικατερίνη

 

Σύμφωνα με απόφαση του Υ.Π.Ε.Θ με αριθμ.πρωτ.: Φ.350/34/65636/Ε3/21-04-2017 με ΑΔΑ: Ω1ΓΙ4653ΠΣ-ΧΣΠ