Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Τακτικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Πρόεδρος

Τερζάκης Γεώργιος

Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης

2810302440 2810302444 dntis@kritis.pde.sch.gr
Αντιπρόεδρος Κριτσωτάκης Εμμανουήλ

Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2810302457 2810302454 ss-b-thmias@kritis.pde.sch.gr
Μέλος Ταξάκης Ανδρέας

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

2831029397 2831052451 mail@dide.reth.sch.gr

Αιρετοί Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Μέλος Καλουδιώτη Μαρία 6944786527 mkaloudioti@yahoo.gr
Μέλος Αστρινάκης Ιωάννης 6977749010 2810254084 gastrin2002@yahoo.gr

Αναπληρωματικά Μέλη

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Πρόεδρος Σταμέλος Ιωάννης

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου

2841340470 2841027228 mail@dide.las.sch.gr
Αντιπρόεδρος Αγγελιδάκη Δέσποινα

Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 – Αγγλικών Δ.Ε. Ηρακλείου

Μέλος Μαραγκάκης Μανούσος

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

2821047130 2821047137 didechan@sch.gr
Μέλος Κοτσιφάκης Παύλος

Αιρετός Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

6976195926 pkotsif@otenet.gr
Μέλος Γκιουρέμου Καλλιόπη

Αιρετή Εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2810251794 gkiouremou1@gmail.com

Γραμματεία

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Φαξ Email
Γραμματέας Λιάρου Ελένη 2810347296 2810302447 bvathmia@kritis.pde.sch.gr
Αναπληρώτρια Πιταροκοίλη Στυλιανή 2810302458 2810302454 mail@kritis.pde.sch.gr

 

Α. Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες της ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκτός των προσωρινών αναπληρωτών, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν οι εξής εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.) :

Τακτικά μέλη:

1. Κουρουτός Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ03 που υπηρετεί στη ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ Πατησίων

2. Μιχελογιαννάκη – Καραβελάκη Αταλάντη, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ» (Άγ. Ιωάννης, Ηράκλειο)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ανδρουλιδάκης Αλέξανδρος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ11 που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ» (Άγ. Ιωάννης, Ηράκλειο)

2. Τομαζινάκης Αριστόκριτος, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ70 που υπηρετεί στο Ιδιωτικό Σχολείο «Ναύσταθμος»

 

Β. Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο ασκεί αρμοδιότητες γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τα θέματα των ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν σε αυτό, αντί των αιρετών μελών των δημοσίων εκπαιδευτικών, οι εξής εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (Σ.Ι.Ε.Ι.Ε.) :

Τακτικά μέλη:

1. Κοπιδάκης Νικόλαος

2. Μαυροματάκης Αντώνιος

Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα):

1. Ζαννής Αργουδέλης

2. Καράμαλης Δημήτριος

 

Γ. Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα της Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν οι εξής εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

Τακτικά μέλη:

1. Αμαράντου Χλόη, εκπρόσωπος της Ιδιωτικής Σχολής «ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟΣ» Αθηνών

2. Σιοτρόπου Ιωάννα, εκπρόσωπος της Ιδιωτικής Σχολής «ΩΜΕΓΑ» Πειραιά

Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα):

1. Μπόνας Παναγιώτης, εκπρόσωπος της Ιδιωτικής Σχολής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ» Αθηνών

2. Κορέλλα Ποθητή, εκπρόσωπος της Ιδιωτικής Σχολής «ΚΟΡΕΛΚΟ» Αθηνών

 

Η θητεία όλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του ανωτέρω συμβουλίου λήγει στις 31-12-2016.

(Σύμφωνα με απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αριθμ.πρωτ.: Φ.350/117 /200624/Ε3/09-12-2015 με ΑΔΑ: 7ΓΒ84653ΠΣ-ΨΒΣ)

Σχετικά έγγραφα