Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας

Δείτε το συνημμένο αρχείο: Υ.Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ ΑΔΑ  

Περισσότερα

Καθορισμός προγράμματος πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ, γενικής παιδείας και προσανατολισμού

Δείτε το συνημμένο αρχείο: Υ.Α. πρόγραμμα ΓΕΛ 2019 με ΑΔΑ_signed

Περισσότερα

Υπενθύμιση σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθητών από ξένα σχολεία στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων

Υπενθύμιση σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθητών από ξένα σχολεία στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικών Λυκείων

Περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ 2019-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑ ΕΠΑΛ 2019

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του

Περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΓΕΛ 2019

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του

Περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ 2019 & ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Ν. 4559/2018 – ΦΕΚ 142 Α΄)

– ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ 2019 με ΑΔΑ_signed – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ

Περισσότερα

Εκδήλωση Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για την Ενδοοικογενειακή Βία και την Κακοποίηση Παιδιών και Γυναικών

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης, περί του κοινωνικού προβλήματος της Ενδοοικογενειακής Βίας και Κακοποίησης Παιδιών και

Περισσότερα