Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό ΟΠΣ: 5031890, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕ01 – ΕΒΠ ΚΑΙ ΕΕΠ ΠΕ25 KAI ΠΕ30, ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΜΕΑΕ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-19

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σχετικά με την «Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-4-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-4-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ στην ΠΔΕ Κρήτης.»

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ!!! ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ σχετικά με την «Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)

Περισσότερα