Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών/τριών και συνοδών εκπαιδευτικών προς το/ και από το Στρασβούργο, στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA

Περισσότερα

Επιμορφωτική Δράση Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΕΘ με θέμα: “Παρουσίαση Υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου”

Με επιτυχία διεξήχθη η επιμορφωτική δράση που διοργανώθηκε για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ,

Περισσότερα

Σ.Ε. Προσφύγων Κ. Αρετάκη – Οδηγός Βοηθητικού Εκπαιδευτικού Υλικού για την εκπαίδευση προσφύγων – Χρήσιμο Εκπαιδευτικό Υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας κ.α.

Περισσότερα

Κύρωση του τελικού ενιαίου αξιολογικού, κατά φθίνουσα σειρά, πίνακα υποψηφίων προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Περισσότερα

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο Ευρωπαϊκό Έργο #CRISSH2020

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς για την απόκτηση και την κατάκτηση της ψηφιακής δεξιότητας, που θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περισσότερα