ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ERASMUS+ ΚΑ201

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Κρήτης προτίθεται να συμμετάσχει ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ Δράση ΚΑ201 «Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη

Περισσότερα